Elinka má milující domov/ Eli has a loving hands

07.12.2014 19:17

Je tomu měsíc, co se Elinka rozjela do nového domova, kde na ni čekal nový psí kamarád :). Mnoho štěstí na nové cestě životem!

One month when Eli came to new home, where she has a new dog friend :). Good luck Eli in your new life!